.
 
Gürkan DOĞAN

« Ana Sayfa


Prof. Dr. Gürkan DOĞAN

İlk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamladı. 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi, Dilbilimi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek Lisans öğrenimine başladığı aynı bölümde 1984 yılında asistan olarak görev aldı.

Doktora çalışmasını “Türkçede Anlam Belirsizliği ve Anlamda Kapalılık” konusu üzerine Manchester Üniversitesi’nde hazırladığı tezle 1992 yılında tamamladı. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi’ndeki görevine dönerek Yardımcı Doçent olarak atandı. 1996 yılında ise Doçentlik ünvanını aldı.

1997 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi – Fen ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Aynı Üniversite’de Türk Dili Edebiyatı Bölümü Başkanlığı, Eğitim Fakültesi Dekanlığı ve Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2003 yılında Profesörlük ünvanını aldı. 2005 yılında Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi`nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2006-2011 yılları arasında kuruculuğunu yapmış olduğu Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nde Bölüm Başkanı olarak görev yaptı.

Prof.Dr. Doğan 2011 yılında Ardahan Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi bünyesindeki Çeviribilim Bölümü’ne öğretim üyesi olarak atandı. Prof.Dr. Doğan halen Ardahan Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Prof.Dr. Doğan’ın dilin kullanım, söylem ve anlam boyutlarını konu edinen çok sayıda makalesi ve konferans bildirisi vardır. “Küçük Şeyler” (1995), “Ortancalar” (1996) ve “Mavi” (2000) adlı üç şiir kitabı da bulunmaktadır. 
.